Partnere

Her er en oversikt over de fleste firmaene styret samarbeider med, og som dere kan kontakte i forbindelse med oppussing mm. Noen av disse gir rabatter, enten til beboere i vårt borettslag spesielt eller til TOBB-medlemmer generelt. Dere står selvsagt helt fritt i valg av håndverkere og tjenesteytere. Unntak er parkeringsselskap, TV- og nettleverandør, feier, elbilladeoperatør og oppbevarer av hovednøkkel.

Elektriker

Berg & Wigum, tlf 73 53 76 00 rune@bw.no 

Snekker

Fredheim & Paulsby, tlf 982 14 564 jorgen.paulsby@fp-bygg.no 

Rørlegger

Haralds VVS, tlf 72 89 81 11 runar@haraldsvvs.no 

K. Lund, tlf 73 93 00 00

Parkeringsselskap 

ParkZone, tlf: 97816204 ae@parkzone.no 

Megler

EiendomsMegler1, tlf: 957 59 275 christer.aabo@em1.no 

TV og internett tjeneste

Telia, Kundesenter tlf: 924 05 050

Garasjeporter

Portleverandøren AS, tlf: 976 86 880 marius@portleverandoren.no

Bilkollektiv 

Trondheim Bilkollektiv 

https://www.trondheim-bilkollektiv.no

Feier

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Feieavdeling, tlf: 917 60 136

Elbilladeoperatør

Fjordkraft Ladesmart, tlf: 230 06 109 lading@fjordkraft.no

Vedovner 

Varmeforum tlf: 72 88 92 88

Hovednøkkel til leilighetene 

Trøndelag Bilhjelp (Falck), tlf: 73 82 28 00