Viktig melding fra Styret

Vi har nå fått ny nettside. Heretter vil den være styrets offisielle informasjonskanal ut til beboerne..

Vi er nå på facebook

Styret ønsker at facebook vil bli en intern kommunikasjonskanal. Bruk QR-koden på oppslagstavla for å bli medlem.