Ressurser

Renovasjon

Alt avfall skal sorteres i utplasserte containere for restavfall, papiravfall, plastavfall og glass- og metallavfall. Her finner du en sorteringsveileder og en oversikt over når renholdsverket tømmer containerne.

Sortering av avfall

Alt avfall skal sorteres i utplasserte containere

Det er ikke tillatt å hensette avfall ved siden av containerne. Dette vil ikke bli fjernet, og er til sjenanse for omgivelsene. Avfall utenfor container kan også medføre at det tiltrekkes rotter og andre skadedyr, og det kan utgjøre fare for barn som leker.

Trondheim Renholdsverk har en egen veileder til hvordan du sorterer avfallet riktig.

Sorteringsliste for sortering av søppel i Trondheim kommune
Plan for tømming av avfall i Trondheim kommune, postnr. 7050 i 2023
Tidspunkt for tømming

Alle containere tømmes etter en fast årlig plan

Dersom enkelte containere er fulle er det som regel plass i andre containere. Sørg for at luken på containeren lar seg lukke helt igjen, for å unngå at fugler og skadedyr forsyner seg av avfallet. Dersom tømmeplanen viser at containeren skal tømmes i løpet av de neste dagene, er det lurt å vente med å kaste avfallet til det blir ledig plass.

Kasting av grovavfall

Alle større mengder avfall fra renoveringsprosjekter håndteres av den enkelte beboer

Det er ikke tillatt å hensette avfall på fellesområder. Ved renoveringsprosjekter skal den enkelte beboer besørge kasting av avfallet som oppstår. Søppelsekk AS tilbyr sekker i ulike størrelser som hentes på bestilling. I tillegg tilbyr Trondheim Renholdsverk gratis henting av grovavfall inntil 2m3 to ganger per kalenderår. Les mer om vilkårene, eller bestill gratis henting.

Person som holder en finerplate på en motorisert klyvsag
Ved å klikke "Godta", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din. Dette forbedrer nettstedets navigering og brukes til å analysere bruken av nettstedet. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.