Ressurser

Kjeller

Blokkene har store arealer i kjeller som inneholder private boder til hver enkelt andelseier, samt store fellesområder som disponeres ulikt i de forskjellige blokkene.

Private boder

Andelseier har private boder som medfølger leiligheten

Alle boder er plassert i kjeller, og er merket med andelsnummer. Plassering og størrelser er noe ulikt mellom de forskjellige blokkene. Bodene er låst med nøkkel som medfølger leiligheten.

I kjellerne er det registrert saltutslag på vegger og noe oppsprekking av fliser på gulv. Dette skyldes et noe forhøyet fuktnivå, og kommer trolig av dårlig drenering og fuktsikring i grunn. Behov for utbedring vurderes fortløpende, og tas spesielt i betraktning i forbindelse med et mulig fremtidig rehabiliteringsprosjekt i borettslaget.

Det er under ingen omstendigheter tillatt å oppbevare gass, parafin, bensin eller lignende i kjeller. Alle brannfarlige produkter skal oppbevares under tilsyn. Les mer under ressurssiden brannsikring.

Låst hengelås montert på tredør
Rom i kjeller med hyller og fryseboks plassert på gulv
Fryseboks i bod

Andelseier kan installere fryseboks i sin private bod mot et årlig gebyr

Private kjellerboder og fellesområder i kjeller belaster elektriske kurser som betales av felleskapet. Det er derfor ikke fritt frem å plassere strømkrevende utstyr slik som fryseboks/fryseskap i kjeller uten godkjenning av styret.

Ved tilkobling av fryseboks i kjeller tilkommer et årlig gebyr på 600,-. Dersom bod mangler stikkontakt må dette monteres av godkjent elektriker, og dokumentasjon oversendes styret. Ved behov for utvidelse av kurser i sikringsskapet i kjeller, skal dette belastes borettslaget. Regningen fra elektriker skal være spesifisert med hvilket arbeid som relateres til utvidelse av kurs i sikringsskapet, og hvilket arbeid som relateres til montering av stikkontakt i kjellerbod.

Bruk av fellesområder i kjeller

Vær raus og vis hensyn ved bruk av borettslagets fellesområder

I kjeller er det flere større arealer som er avsatt til fellesområder. Dette er ikke å anse som private oppbevaringssteder, og skal ikke benyttes til plassering av gammelt skrot og avfall. Beboerne i hver enkelt blokk kan likevel benytte seg av områdene så lenge det svarer til fellesskapets interesse. Eksempelvis kan det være enkelte blokker der mange ønsker å avsette et område for vinterlagring av ved, eller der det er et ønske om oppbevaring av vinterutstyr slik som sparker, akebrett, o.l.

Prinsippet er at alle skal ha like gode muligheter til å benytte seg av fellesområder. Det skal holdes orden, være fremkommelig og det skal komme tydelig frem hvem som eier de enkelte gjenstandene som er plassert på fellesområdene.

Rom i kjeller med mye rot
Ved å klikke "Godta", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din. Dette forbedrer nettstedets navigering og brukes til å analysere bruken av nettstedet. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.