Ved å klikke "Godta", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din. Dette forbedrer nettstedets navigering og brukes til å analysere bruken av nettstedet. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.
Håndtering av personvern

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Introduksjon

All behandling av personopplysninger i borettslaget skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og GDPR. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Styrets leder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres i Lidarende borettslag. Dersom du har spørsmål vedrørende vår håndtering av dine personopplysninger ta kontakt med styreleder på lidarende@styrepost.no

Vår behandling av personopplysninger

For at styret i borettslaget skal kunne utøve den daglige driften av borettslaget er det nødvendig å kommunisere med andelseierne. Det er derfor lagret opplysninger om navn, e-post og telefonnummer for alle andelseiere som ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.
Ved elektroniske henvendelser til borettslaget vil vedkommendes e-post lagres i våre datasystemer, sammen med annen informasjon som vedkommende oppgir i sin henvendelse.
Ved innsending av skjema fra borettslagets hjemmeside vil opplysningene lagres i våre datasystemer. Opplysningene vil kun bli brukt til å besvare søknaden, samt for å utføre de nødvendige handlingene som er forespurt i det aktuelle søknadsskjemaet. Opplysningene vil kunne bli delt med tredjepart der dette er strengt nødvendig for å utføre forespørselen.

Informasjonskapsler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) blant annet for å gjenkjenne deg som bruker i form av et anonymt id-nummer. Denne identifiseringen gjøres for å analysere trafikken på nettstedet. Cookies er små tekstfiler som brukes av nettsteder for å holde styr på ulike opplysninger om de som besøker nettstedet. Filene lagres i din nettleser på din PC eller mobilenhet, og du kan derfor bruke innstillingene i din nettleser til å avvise dem eller slette dem.

I tillegg til at en cookie kan lagre valg du har gjort på et nettsted (som valg av språk eller varer lagt i handlekurv) benyttes ofte cookies til å lagre id-nummer. Dette gjør at opplysninger om deg og din bruk av nettstedet kan lagres i andre databaser, med en henvisning til dette id-nummeret. På den måten kan vi analysere hvordan ulike brukere benytter nettstedet uten at vi trenger å identifisere dem med navn eller andre personopplysninger.

I personopplysningsloven og GDPR er slike anonyme id-nummer definert som personopplysninger, og vi må derfor ha et lovlig behandlingsgrunnlag for å samle, lagre og behandle slike opplysninger. Dersom du tidligere har tatt et valg vil du ikke få varselet på nytt, så lenge den cookien som husker dette valget er aktiv. Du kan allikevel endre eller oppheve ditt samtykke via nformasjonskapselerklæringen på nettstedet vårt.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker som er gitt til behandling av dine personopplysninger. Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag, en avtale eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene.