Parkering

For å kunne parkere i borettslaget trenger du en app (som beboer) eller besøkslapp synlig i vinduet. Ta kontakt med Styret om du lurer på noe. Her er områdene hvor du kan parkere markert i rødt