23.6.2023

Kontroll av parkeringsplasser

Vi minner igjen om regler for kontroll av parkeringsplassene i borettslaget.

  • ParkZone kontrollerer alle oppmerkede ute-parkeringsplasser. Dette gjelder både el-bilplasser, motorvarmeplasser og de frie plassene. Dvs alle må ha gyldig parkeringsbevis, app eller oblat.
  • Trondheim Parkering kontrollerer i innkjørslene, langs veiene og i rundkjøringene. De følger de offentlige parkeringsforskriftene.

Klager rettes direkte til parkeringsselskapene. Styret kan hjelpe til der det foreligger mulige gråsonetolkninger av regelverket.

Les relaterte dokumenter til denne saken

Vedlegg

Kontroll av parkeringsplasser

Kontroll av parkeringsplasser

Vi minner igjen om regler for kontroll av parkeringsplassene i borettslaget.

  • ParkZone kontrollerer alle oppmerkede ute-parkeringsplasser. Dette gjelder både el-bilplasser, motorvarmeplasser og de frie plassene. Dvs alle må ha gyldig parkeringsbevis, app eller oblat.
  • Trondheim Parkering kontrollerer i innkjørslene, langs veiene og i rundkjøringene. De følger de offentlige parkeringsforskriftene.

Klager rettes direkte til parkeringsselskapene. Styret kan hjelpe til der det foreligger mulige gråsonetolkninger av regelverket.

Relaterte dokumenter til denne saken

Andre aktuelle saker