24.11.2023

Høstdugnad

Vi rydder i fellesbodene og sørger for at vi er klare for vinteren.

  • Redskaper som skal være tilgjengelig i hver blokk: Kost, rive, snøspade, trillebåre og vannslange. Det skal kun være ett eksemplar av hver, -plassert i bod ved inngangsdøra, i sykkelbod eller under trappa. Overskytende redskaper plasseres ved døren til styrekontoret for oppbevaring og utlevering ved behov.
  • Søppelsjaktrommet ved inngangsdøren må ryddes helt tomt for løsøre. Det samme gjelder søppelsjaktrom i kjeller. Gjenstander som ikke er fjernet innen 4. oktober vil bli kastet. Rommet skal benyttes av TT-teknikk i forbindelse med rørfornyingsarbeidet.
  • Sagøy vil besørge løvblåsing og henting av hageavfall litt senere på høsten.

Det plasseres ut containere på avmerkede plasser i perioden 29. september til 6. oktober. Merk også at det er avsatt et område til plassering av gammelt elektrisk avfall som vil bli hentet. Målet er at alle fellesområder skal tømmes.

Trondheim Renholdsverk (TRV) har en egen ordning for henting av grovavfall. Dette er inkludert i renovasjonsavgiften, og betyr at hver enkelt kan bestille 2 gratis hentinger av avfall per kalenderår. Mer informasjon finner du her. Borettslaget vil i framtiden ikke bestille felles container for avhenting av store mengder avfall.

Les relaterte dokumenter til denne saken

Vedlegg

Invitasjon til høstdugnad 2023
Last ned

Høstdugnad i borettslaget

Høstdugnad

Vi rydder i fellesbodene og sørger for at vi er klare for vinteren.

  • Redskaper som skal være tilgjengelig i hver blokk: Kost, rive, snøspade, trillebåre og vannslange. Det skal kun være ett eksemplar av hver, -plassert i bod ved inngangsdøra, i sykkelbod eller under trappa. Overskytende redskaper plasseres ved døren til styrekontoret for oppbevaring og utlevering ved behov.
  • Søppelsjaktrommet ved inngangsdøren må ryddes helt tomt for løsøre. Det samme gjelder søppelsjaktrom i kjeller. Gjenstander som ikke er fjernet innen 4. oktober vil bli kastet. Rommet skal benyttes av TT-teknikk i forbindelse med rørfornyingsarbeidet.
  • Sagøy vil besørge løvblåsing og henting av hageavfall litt senere på høsten.

Det plasseres ut containere på avmerkede plasser i perioden 29. september til 6. oktober. Merk også at det er avsatt et område til plassering av gammelt elektrisk avfall som vil bli hentet. Målet er at alle fellesområder skal tømmes.

Trondheim Renholdsverk (TRV) har en egen ordning for henting av grovavfall. Dette er inkludert i renovasjonsavgiften, og betyr at hver enkelt kan bestille 2 gratis hentinger av avfall per kalenderår. Mer informasjon finner du her. Borettslaget vil i framtiden ikke bestille felles container for avhenting av store mengder avfall.

Relaterte dokumenter til denne saken
Invitasjon til høstdugnad 2023
Download symbol
Last ned

Andre aktuelle saker