19.4.2024

Artikkelen er basert på info fra Hamar kommune og Miljødirektoratet.

Hekkesesongen for måkene er fra april-juni. De urbane måkene har lært seg at det er best å hekke i byene, hvor de enkelt finner mat og unngår rovdyr. Alle de fire urbane måkeartene; hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet. Måkene vender ofte tilbake til samme hekkeplass over flere år. Hvis du pleier å oppleve problemer og ønsker å gjøre tiltak, må du derfor gjøre det nå. Det er viktig at måkene får mulighet til å hekke i fred når de har begynt å bygge reir.

Utfordringer og tiltak

Når voksne fugler forsøker å beskytte eggene og ungene sine, oppleves de av mange som plagsomme og aggressive. Dette er ofte et problem fra det tidspunktet fuglene etablerer hekkeplasser i april og fram til ungene er flyvedyktige i juni-juli. Det kan være særlig mye lyd i den siste perioden, i forbindelse med at ungene har forlatt reiret og er i ferd med å bli flyvedyktige.

Det er viktig å ikke gi måkene mat, verken direkte eller ved å kaste matrester som de kan få tilgang til.

Gjør tiltak før måkene bygger reir

Før måkene bygger reir kan du forebygge ved å:

 • Sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
 • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
 • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Hvis du opplever problemer med måker

 • Å fjerne reir og egg er strengt forbudt. Dette regnes som skadefelling og krever tillatelse.
 • Å forstyrre måkene gjøre problemet verre.
 • Stupende måker er ikke farlige.

Les relaterte dokumenter til denne saken

Vedlegg

Forebygg problemer med måker nå

Artikkelen er basert på info fra Hamar kommune og Miljødirektoratet.

Hekkesesongen for måkene er fra april-juni. De urbane måkene har lært seg at det er best å hekke i byene, hvor de enkelt finner mat og unngår rovdyr. Alle de fire urbane måkeartene; hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet. Måkene vender ofte tilbake til samme hekkeplass over flere år. Hvis du pleier å oppleve problemer og ønsker å gjøre tiltak, må du derfor gjøre det nå. Det er viktig at måkene får mulighet til å hekke i fred når de har begynt å bygge reir.

Utfordringer og tiltak

Når voksne fugler forsøker å beskytte eggene og ungene sine, oppleves de av mange som plagsomme og aggressive. Dette er ofte et problem fra det tidspunktet fuglene etablerer hekkeplasser i april og fram til ungene er flyvedyktige i juni-juli. Det kan være særlig mye lyd i den siste perioden, i forbindelse med at ungene har forlatt reiret og er i ferd med å bli flyvedyktige.

Det er viktig å ikke gi måkene mat, verken direkte eller ved å kaste matrester som de kan få tilgang til.

Gjør tiltak før måkene bygger reir

Før måkene bygger reir kan du forebygge ved å:

 • Sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
 • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
 • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Hvis du opplever problemer med måker

 • Å fjerne reir og egg er strengt forbudt. Dette regnes som skadefelling og krever tillatelse.
 • Å forstyrre måkene gjøre problemet verre.
 • Stupende måker er ikke farlige.

Relaterte dokumenter til denne saken

Andre aktuelle saker