21.5.2024

Artikkelen er basert på nyhetssak publisert av NRK

Borettslaget gjør en innsats for å redusere insektsdød, og lar plenene få vokse fritt i hele mai. Humler og andre insekter er avhengige av blomster, spesielt på våren. Ved å la gressklipperen stå gjør vi et enkelt tiltak for et rikere insektsliv.

Våren er kritisk

Ifølge Artsdatabanken er 31 prosent av humleartene i Norge rødlistet. Nedbygging av natur har enorm betydning for tap av biologisk mangfold og er den største grunnen til at mange arter er truet. Våren er en spesielt kritisk periode for humlene, ettersom de bygger bol og feter seg opp på denne tiden av året. Da er de helt avhengige av store mengder nektar fra blomster. For insektene er en nyklippet plen som en grønn ørken.

#NoMowMay

Emneknaggen #NoMowMay har sine røtter fra Storbritannia, og oppfordrer til å la plenen vokse gjennom hele mai måned. Bak kampanjen står miljøorganisasjonen Plantlife. Dette har videre spredt seg til USA, og de siste årene har det vært en stadig økende interesse i Norge og andre europeiske land for problemet med insektsdød, og hvilke tiltak man kan gjøre for å bremse det.

Kollektiv innsats

Lidarende borettslag har mange og store fellesområder med plen. Når vi nå lar plenene få vokse fritt i hele mai måned gir vi blomstene mulighet til å vokse frem. Dette vil tusenvis av humler og andre insekter sette pris på, og kan bidra til å redusere insektsdød. For enkelte vil plenene kunne fremstå mindre attraktive i denne perioden, men hensynet til naturen og dens truede økosystemer må prioriteres for å bremse utviklingen. Etter at den svært viktige perioden med pollinering og insektsvekst er over, vil plenklipping gjenopptas med normal frekvens fra og med juni.

Les relaterte dokumenter til denne saken

Vedlegg

Dropper plenklippen i mai

Artikkelen er basert på nyhetssak publisert av NRK

Borettslaget gjør en innsats for å redusere insektsdød, og lar plenene få vokse fritt i hele mai. Humler og andre insekter er avhengige av blomster, spesielt på våren. Ved å la gressklipperen stå gjør vi et enkelt tiltak for et rikere insektsliv.

Våren er kritisk

Ifølge Artsdatabanken er 31 prosent av humleartene i Norge rødlistet. Nedbygging av natur har enorm betydning for tap av biologisk mangfold og er den største grunnen til at mange arter er truet. Våren er en spesielt kritisk periode for humlene, ettersom de bygger bol og feter seg opp på denne tiden av året. Da er de helt avhengige av store mengder nektar fra blomster. For insektene er en nyklippet plen som en grønn ørken.

#NoMowMay

Emneknaggen #NoMowMay har sine røtter fra Storbritannia, og oppfordrer til å la plenen vokse gjennom hele mai måned. Bak kampanjen står miljøorganisasjonen Plantlife. Dette har videre spredt seg til USA, og de siste årene har det vært en stadig økende interesse i Norge og andre europeiske land for problemet med insektsdød, og hvilke tiltak man kan gjøre for å bremse det.

Kollektiv innsats

Lidarende borettslag har mange og store fellesområder med plen. Når vi nå lar plenene få vokse fritt i hele mai måned gir vi blomstene mulighet til å vokse frem. Dette vil tusenvis av humler og andre insekter sette pris på, og kan bidra til å redusere insektsdød. For enkelte vil plenene kunne fremstå mindre attraktive i denne perioden, men hensynet til naturen og dens truede økosystemer må prioriteres for å bremse utviklingen. Etter at den svært viktige perioden med pollinering og insektsvekst er over, vil plenklipping gjenopptas med normal frekvens fra og med juni.

Relaterte dokumenter til denne saken

Andre aktuelle saker