25.11.2023

NB! Saken er oppdatert i etterkant av beboermøtet med referat fra møtet og kopi av presentasjonen som ble vist. Se nederst i denne saken.

Beboermøte

Styret planlegger rehabilitering av teglfasadene i borettslaget. Kartlegging av tilstanden er tidligere presentert i et beboermøte i november 2021. Etter dette har styret og et beboerutvalg sett på alternativer for utbedring av teglfasadene. Sintef ble hentet inn for å vurdere tilstanden på teglfasadene, noe som førte til midlertidig sikring av fasadene. Styret har også satt i gang prosjekt med rørfornying i perioden.

Vi ønsker nå å legge frem arbeidet som er gjort hittil og inviterer andelseiere og beboere til et beboermøte.

Tid og sted

Brøsetvegen 145 A (Trondheim Frikirke), torsdag 16. november kl. 18:00.

Agenda

 • Prosessen frem til nå
 • Oppsummering tilstand
 • Forprosjektering
 • Energiberegninger
 • Forslag tiltakspakker
 • Kostnadsestimater
 • Finansiering og konsekvenser felleskostnader
 • Veien videre

Vi ønsker god dialog med beboerne gjennom prosessen og oppfordrer derfor så mange som mulig til å delta på møtet.

Les relaterte dokumenter til denne saken

Vedlegg

Invitasjon til beboermøte
Last ned
Referat fra beboermøte
Last ned
Presentasjon fra beboermøte
Last ned

Beboermøte

NB! Saken er oppdatert i etterkant av beboermøtet med referat fra møtet og kopi av presentasjonen som ble vist. Se nederst i denne saken.

Beboermøte

Styret planlegger rehabilitering av teglfasadene i borettslaget. Kartlegging av tilstanden er tidligere presentert i et beboermøte i november 2021. Etter dette har styret og et beboerutvalg sett på alternativer for utbedring av teglfasadene. Sintef ble hentet inn for å vurdere tilstanden på teglfasadene, noe som førte til midlertidig sikring av fasadene. Styret har også satt i gang prosjekt med rørfornying i perioden.

Vi ønsker nå å legge frem arbeidet som er gjort hittil og inviterer andelseiere og beboere til et beboermøte.

Tid og sted

Brøsetvegen 145 A (Trondheim Frikirke), torsdag 16. november kl. 18:00.

Agenda

 • Prosessen frem til nå
 • Oppsummering tilstand
 • Forprosjektering
 • Energiberegninger
 • Forslag tiltakspakker
 • Kostnadsestimater
 • Finansiering og konsekvenser felleskostnader
 • Veien videre

Vi ønsker god dialog med beboerne gjennom prosessen og oppfordrer derfor så mange som mulig til å delta på møtet.

Relaterte dokumenter til denne saken
Invitasjon til beboermøte
Download symbol
Last ned
Referat fra beboermøte
Download symbol
Last ned
Presentasjon fra beboermøte
Download symbol
Last ned

Andre aktuelle saker